سنسور نوری چیست؟

در صنعت و الکترونیک سنسورهای مختلفی استفاده میشود که هر کدام مزایا، معایب و کاربردهای مختلفی دارند امروز به برسی سنسورهای نوری میپردازیم این سنسورها انواع مختلفی دارند سنسورهای نوری یکطرفه، دو طرفه و رفلکتوری که کاربردهای مختلفی دارند که در ادامه به برسی انها میپردازیم…

 

سنسور نوری دو طرفه

در سنسور دو طرفه فرستنده در یک سمت و گیرنده در سمت دیگر با زاویه معین، نصب میشود حال اگر عبور یک جسم این ارتباط را قطع کند سنسور تشخیص میدهد و در خروجی تغییر وضعیت میدهد. اصلی ترین تفاوت و ویژگی سنسورهای نوری دو طرفه نسبت به سایر سنسورهای نوری این است که سنسورهای دو طرفه فاصله سوئیچینگ بالاتری دارند و در برخی موارد حتی تا 100 متر نیز میتوان استفاده کرد…

 

سنسور نوری یکطرفه

سنسور های نوری یک طرفه بر اساس ارسال نور مدوله شده و دریافت بازتاب این نور از سطوح مختلف کار میکنند فرستنده و گیرنده این سنسور در یک کیس نصب میشود و در طرف مقابل باید یک جسم شفاف مانند مقوای روشن، پلاستیک روشن، شیشه روشن و یا پارچه روشن قرار گیرد.

 

سنسور نوری رفلکتوری

در این سنسور فرستنده و گیرنده در کنار یکدیگر قرار میگیرند و در طرف دیگر باید یک رفلکتور قرار بگیرد. نحوه کار این سنسور بدین صورت میباشد که با برخورد نور به رفلکتور، نور منعکس میشود و در یک زاویه معین، با خط مستقیم به سمت گیرنده برمیگردد در نتیجه گیرنده تشخیص میدهد که ارتباط برقرار است در صورتی که یک جسم این ارتباط را قطع کند سنسور تشخیص میدهد و خروجی سنسور تغییر وضعیت میدهد.