کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور یک کلید الکترو مغناطیسی میباشد که برای کلید زنی در مدار فرمان مورد استفاده قرار میگیرد کنتاکتور عملکردی شبیه رله دارد با این تفاوت که میتوان در مدارهایی با شدت جریان بالا از کنتاکتور استفاده کرد اما امکان استفاده از رله وجود ندارد. کنتاکتورها انواع مختلف در اندازه های مختلفی دارند ممکن است کنتاکتوری داشته باشید که 24 ولت با شدت جریان 1 امپر را بتواند تحمل کند اما در عین حال کنتاکتوری هم وجود دارد که بتواند تا چند هزار امپر و ولتاژ را تحمل کند که البته قطعا ابعاد و قیمت بیشتری خواهد داشت…

 

نحوه عملکرد

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد کنتاکتور بر اساس میدان الکترو مغناطیسی کار میکند هنگامی که جریان الکتریکی از کنتاکتور عبور میکند یک میدان الکترو مغناطیسی قوی ایجاد میشود این میدان الکترو مغناطیسی، ارمیچر را بطرف بوبین میکشد و این باعث یک قوس الکتریکی شده و سپس جریان الکتریکی از طریق یک کنتاکت به طرف دستگاهی که کنتاکتور در آن تعبیه شده است هدایت میکند. و درصورت قطع جریان این ارتباط الکترو مغناطیسی از بین میرود و کنتاکتور قطع میکند.