مشاهده همه
برد فول آسانسوری بهمراه ترانس
برد فول آسانسوری بهمراه ترانس
18,800,000 ریال
برد طرح آسانسوری مدل X2 بهمراه ترانس
برد طرح آسانسوری مدل X2 بهمراه ترانس
14,700,000 ریال
برد طرح آسانسوری 5 توقف مدل X1 Plus بهمراه ترانس
برد طرح آسانسوری 5 توقف مدل X1 Plus بهمراه ترانس
8,800,000 ریال
برد 5 توقف بالابری مدل X1 جدید بهمراه ترانس
برد 5 توقف بالابری مدل X1 جدید بهمراه ترانس
6,500,000 ریال
برد دو و سه توقف با گیرنده فیکس کد بهمراه ترانس و ریموت
برد دو و سه توقف با گیرنده فیکس کد بهمراه ترانس و ریموت
7,400,000 ریال
برد دو و سه توقف با گیرنده لرن کد بهمراه ترانس و ریموت
برد دو و سه توقف با گیرنده لرن کد بهمراه ترانس و ریموت
7,050,000 ریال
برد دو و سه توقف بدون گیرنده بهمراه ترانس
برد دو و سه توقف بدون گیرنده بهمراه ترانس
5,000,000 ریال
برد دو توقف آنالوگ بهمراه ترانس
برد دو توقف آنالوگ بهمراه ترانس
4,150,000 ریال
برد گیرنده چهار کانال لرن کد بهمراه ریموت
برد گیرنده چهار کانال لرن کد بهمراه ریموت
4,350,000 ریال
برد شارژر و فرود اضطراری
برد شارژر و فرود اضطراری
4,250,000 ریال
برد اعلام طبقات آسانسور (سخنگو)
برد اعلام طبقات آسانسور (سخنگو)
4,700,000 ریال
برد گیرنده شش کانال فیکس کد بهمراه ریموت
برد گیرنده شش کانال فیکس کد بهمراه ریموت
6,200,000 ریال
برد فول آسانسوری
برد فول آسانسوری
14,000,000 ریال
شستی احضار پنج تایی با نمراتور کارا (کلید گرد)
شستی احضار پنج تایی با نمراتور کارا (کلید گرد)
5,250,000 ریال
شستی احضار پنج تایی با نمراتور کارا (کلید مربع)
شستی احضار پنج تایی با نمراتور کارا (کلید مربع)
5,500,000 ریال
شستی احضار دو تایی بدون نمراتور کارا (کلید گرد)
شستی احضار دو تایی بدون نمراتور کارا (کلید گرد)
3,000,000 ریال
شستی احضار دو تایی بدون نمراتور کارا (کلید مربع)
شستی احضار دو تایی بدون نمراتور کارا (کلید مربع)
3,200,000 ریال
شستی احضار سه تایی بدون نمراتور کارا (کلید مربع)
شستی احضار سه تایی بدون نمراتور کارا (کلید مربع)
3,450,000 ریال
شستی احضار سه تایی بدون نمراتور کارا
شستی احضار سه تایی بدون نمراتور کارا
3,250,000 ریال
شستی احضار تکی بدون نمراتور نوین
شستی احضار تکی بدون نمراتور نوین
1,300,000 ریال
گارانتی محصولات شرکت محیا الکترونیک
پشتیبانی
پیج اینستاگرام محیا الکترونیک
مشاهده همه
تابلوی بالابری پنج توقف تک فاز
تابلوی بالابری پنج توقف تک فاز
تماس بگیرید
تابلوی بالابری طرح آسانسوری هیدرولیک سه فاز
تابلوی بالابری طرح آسانسوری هیدرولیک سه فاز
تماس بگیرید
تابلوی بالابری طرح آسانسوری هیدرولیک تک فاز
تابلوی بالابری طرح آسانسوری هیدرولیک تک فاز
تماس بگیرید
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز
تماس بگیرید
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز ستاره مثلث
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز ستاره مثلث
تماس بگیرید
تابلو خودرو بر هیدرولیک ستاره مثلث سه توقف با درب های کرکره
تابلو خودرو بر هیدرولیک ستاره مثلث سه توقف با درب های کرکره
تماس بگیرید
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز ستاره مثلث با فرود اضطراری و سخنگو
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز ستاره مثلث با فرود اضطراری و سخنگو
تماس بگیرید
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تابلوی آسانسوری هیدرولیک سه فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تماس بگیرید
تابلو خودرو بر هیدرولیک ستاره مثلث سه توقف با درب های کرکره
تابلو خودرو بر هیدرولیک ستاره مثلث سه توقف با درب های کرکره
تماس بگیرید
تابلو آسانسوری هیدرولیک با اینورتر تک فاز به سه فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تابلو آسانسوری هیدرولیک با اینورتر تک فاز به سه فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تماس بگیرید
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک با اینورتر تک فاز به سه فاز با سخنگو
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک با اینورتر تک فاز به سه فاز با سخنگو
تماس بگیرید
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک با اینورتر سه فاز و سخنگو
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک با اینورتر سه فاز و سخنگو
تماس بگیرید
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک تک فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تابلو فرمان آسانسوری هیدرولیک تک فاز با فرود اضطراری و سخنگو
تماس بگیرید